Contact Us

Company name: Sichuan Wangtanjiang Bedding Co., Ltd.

Company Address : No. 168, Qianjin Group, Tianxiang Village, Heshi Town, Xuzhou District, Yibin City, Sichuan Province

Email: [email protected]